Naast de uitgave van het driemaandelijks tijdschrift "Triverius" en andere publicaties, is ook de organisatie van het documentatiecentrum een enorme karwei. 
De vereniging legt ook tal van verzamelingen aan: doodsprentjes, doodsbrieven, oude prentkaarten, oude voorwerpen (die later in een heemkundig museum zullen ondergebracht worden),...

De Geschied- en Heemkundige Kring Triverius is tevens een culturele vereniging die voordrachten, vertoningen van oude films, tentoonstellingen van oude postkaarten, bidprentjes, foto's en heemkundig materiaal organiseert. 
Vroeger werd samen met VTB-VAB ook heel wat gewandeld. Daarvan is de traditionale kermiswandeling, de vrijdag voor de Sint-Pieterskermis, overgebleven.

Jaarprogramma 2017 :

Vrijdag 14 april 2017 Voordracht (om 20u): "Manitoba, waar de dollars aan de bomen groeien" door Marc Maroye in de Lier te Lierde

Zondag 23 april, zaterdag 29 en zondag 30 april 2017 Erfgoeddag: Thema "Zorg" tentoonstelling in de kapel van de Zusters van Maria . Geneeswijzen uit grootmoeders tijd - gratis openstelling museum - medewerking met de werkgroep Open Monumenten.

Vrijdag 30 juni 2017 Avondwandeling in Nederbrakel (20u). Relicten van de oude trambaan. Samenkomst Spoorwegstraat (ingang museum)

Zondag 9 juli 2017 Feest van de Vlaamse Gemeenschap . Medewerking met de werkgroep 11-juliviering

Zondag 27 augustus 2017 Zomeruitstap naar Vloesberg en Ellezelles

Zondag 10 september 2017 Open Monumentendag 2017. Medewerking met de werkgroep Open Monumenten

Zondag 1 oktober 2017 Deelname aan Brakeliana (georganiseerd door de Culturele Raad)

Vrijdag 6 oktober 2017 om 20u voordracht : "Thomas More" door Joris Tulkens. In samenwerking met de Orde van Triverius en met de Plaatselijke Openbare Bibliotheek

Zondag 12 november 2017 Zeventiende Groot Eetfestijn ; in samenwerking met de Orde van Triverius

Zondag 26 november 2017 Dag van de Wetenschap ; in het Medisch Historisch Museum Hieremias Triverius Brachelius

Jaarprogramma 2016 :

08 april 2016 Voordracht (om 20u): de oorzaken van de "Groote Oorlog" door Luc Vanacker in de polyvalente zaal van de bibliotheek te Brakel

24 april tot 1 mei 2016 Erfgoeddag : thema 'Rituelen': rituelen bij geboorte, huwelijk en overlijden . Tentoonstelling in de kapel van de Zusters van Maria . Medewerking met de werkgroep Open Monumenten

01 juli 2016 Avondwandeling in Everbeek Beneden

10 juli 2016 Feest van de Vlaamse Gemeenschap, medewerking met de werkgroep 11-juliviering

21 augustus 2016 Zomeruitstap naar Edingen, in samenwerking met de Gezinsbond Nederbrakel

11 september 2016 Open Monumentendag 2016 , het kasteel van Lilare en omgeving, medewerking met de werkgroep Open Monumenten

7 oktober 2016 Voordracht "De relieken van de H. Bartholomeus" door Marcel Cock, in samenwerking met de Orde van Triverius. Sint-Martinuskerk Sint-Martens-Lierde 20 uur .

13 november 2016 Zestiende Groot Eetfestijn
In samenwerking met de Orde van Triverius -Zaal Ter Elst Brakel

Jaarprogramma 2015 :

24 maart 2015 Nacht van de Geschiedenis 2015 Thema: Landbouw en visserij ; in samenwerking met Davidsfonds Brakel-Lierde, locatie De Rijdt

10 april 2015 De tram Oudenaarde - Geraardsbergen door Steven De Schuyteneer in de polyvalente zaal Bibliotheek Brakel

26 april tot 3 mei 2015 Erfgoeddag : Thema "Erf" , Religieus erfgoed: Volksheiligen, bedevaarten en processies in het Brakelse
Tentoonstelling in de Kloosterkerk van de Zusters van Maria
Medewerking met de werkgroep Open Monumenten

3 juli 2015 Avondwandeling in Sint-Maria-Lierde

Jaarlijkse avondwandeling : vertrek stipt om 20u aan het station te Lierde voor een afstand van ongeveer 6,5 - 7 km in de deelgemeente Sint-Maria-Lierde.

12 juli 2015 Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Gastspreker Jaak Gabriëls
Optreden van Dany Fabri en Bart Kaëll
Medewerking met de werkgroep 11-juliviering

30 augustus 2015 Zomeruitstap naar Ellezelles
In samenwerking met de Gezinsbond Nederbrakel

13 september 2015 Open Monumentendag 2015
Kerken van Zegelsem en Sint-Kornelis-Horebeke
In het spoor van Herman Teirlinck
Medewerking met de werkgroep Open Monumenten

2 oktober 2015 Voordracht
Cypriaan De Rore (Ronse 1515 – Parma 1565).
Eén van de belangrijkste componisten van de 16de eeuw.
Door Wim Daeleman
In samenwerking met de Orde van Triverius

8 november 2015 Vijftiende Groot Eetfestijn
In samenwerking met de Orde van Triverius

 

Jaarprogramma 2014 :

 

17-30 maart 2014 In de openbare Bibliotheek Brakel. Tentoonstelling : "De oorlogen" . Oudstrijders, documenten, medailles ...

Dinsdag 25 maart 2014 Nacht van de Geschiedenis . Getuigenissen en verhalen . Samenwerking met het Davidsfonds

Vrijdag 25 april 2014 Ik ben een rover van 23. Monoloog over de bende van Jan De Lichte, door Marc Maroye in de polyvalente zaal van de Bibliotheek Brakel.

Zondag 27 april 2014 ERFGOEDDAG "GRENZELOOS" in Lierde en in samenwerking met Lierde

Vrijdag 4 juli 2014 Avondwandeling te Elst (20u)

Zondag 13 juli 2014 Feest van de Vlaamse Gemeenschap. Optreden van Luc Steeno en Paul Severs

Zondag 24 augustus 2014 Jaarlijkse uitstap , samen met Gezinsbond Brakel.

Zondag 14 september 2014 Open Monumentendag in samenwerking met Werkgroep OM

Vrijdag 3 oktober 2014 Voordracht , samen met de Orde Van Triverius

Zondag 9 november 2014 14de Groot Eetfestijn , samen met de Orde Van Triverius

 

Jaarprogramma 2013 :

Dinsdag 19 maart 2013 Nacht van de geschiedenis – De vakman DE BROUWER
Door John Verbraecken .Samenwerking met het Davidsfonds

Vrijdag 19 april 2013 om 20 uur Voordracht: De bende van Jan De Lichte door Marc Maroye
In OC. De Lier te Lierde

Zondag 21 april 2013 ERFGOEDDAG – Stop de tijd.  In samenwerking met werkgroep Open Monumenten

Vrijdag 28 juni 2013 om 20 uur Avondwandeling te Opbrakel. Samenkomst aan de kerk
Afstand ong. 8 km, met historische uitleg

Zondag 7 juli 2013 Feest van de Vlaamse Gemeenschap . Optreden van Günther Neefs

Zondag 18 augustus 2013 Uitstap: ENAME, samen met de Gezinsbond Nederbrakel

Zondag  8 september 2013 van 10 tot 18 uur Open Monumentendag. Samenwerking met Werkgroep OM

Vrijdag 4 oktober 2013 om 20 uur Voordracht: “Vesalius' prospectie in Vlaanderen“ door  Dr. Johan Van Robays ; samen met de Orde van Triverius .

Zondag 3 november 2013 13de Groot Eetfestijn samen met de Orde van Triverius

Jaarprogramma 2012 :

Zondag 12 februari 2012 om 10u in de polyvalente zaal van de bibliotheek : Herman Teirlinck, Historisch en literair aperitief door Elisabeth Gezels

Dinsdag 20 maart 2012 om 20u Nacht van de geschiedenis. Thema : 'Water in Brakel' door Ludwig De Temmerman en Koen Vandenberghe. Medewerking met het Davidsfonds Brakel-Lierde, in Sportcentrum De Rijdt

30 maart 2012 - 15 april 2012 Tentoonstelling 'Met de ogen van René Cosyns' Tentoonstelling van schilderijen in de Openbare Bibliotheek.

Zondag 22 april  2012 Erfgoeddag - HELDEN

Vrijdag 29 juni 2012 Avondwandeling  Sint-Maria-Oudenhove

Zondag 8 juli 2012 Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Zondag 26 augustus 2012 Uitstap : Hopital Notre Dame à la Rose - Lessen. Samen met de gezinsbond Nederbrakel

Zondag 9 september 2012 Open Monumentendag . Thema 'Muziek, woord en beeld'

Vrijdag 5 oktober 2012 Voordracht 'Het vroege Humanisme' door Joris Tulkens, samen met de Orde van Triverius

Zondag 2 december 2012 12de Groot Eetfestijn , samen met de Orde van Triverius

 

Jaarprogramma 2011 :

Woensdag 23 maart 2011 Nacht van de geschiedenis. Thema 'feest'

Vrijdag  8 april 2011 voordracht door baron Ludo De Vleeschauwer, titel “Vichy of Londen” , om 20u in de polyvalente zaal van de bibliotheek

Zondag 1 mei 2011 Erfgoeddag , thema 'armoede' ;medewerking met cultuurraad Lierde

Vrijdag  1 juli 2011 avondwandeling te Horebeke , Van Horebeke naar Burreken. Afspraak 20 u Perreveld 14

Zondag 10 juli 2011 Feest van de Vlaamse Gemeenschap;

10 uur Feestzitting  in de raadzaal van het gemeentehuis, gastspreker Luc Van Den Bossche
14.30 uur Vierde jogging door Brakel
18.45 uur in de tent op het Marktplein
concert K.H. De Eendracht, optreden Jan De Wilde, Leeuwtjesworp, optreden orkest Sylverdance  en van de Vrije Kunstkring,  vuurwerk


Zondag 21 augustus 2011 Jaarlijkse uitstap; rondleiding met stadsgids in Ninove

Zondag 11 september 2011 Openmonumentendag ; thema 'conflict'
Betwist gebied / Terre de débats, Hof Ten Bosse - Brakelbos

Vrijdag  7 oktober 2011 voordracht i.s.m. Orde van Triverius. "Keizer Karel in Vlaanderen" door Johan Decavele

Zondag 6 november 2011 11de jaarlijks eetfestijn

Jaarprogramma 2010 :

Zaterdag 13 maart 2010 om 20u. Het orgelpunt: SLOToptreden van het duo Dédé en Fonzie.

Dinsdag 23 maart 2010 om 20u in de bib van Lierde. Nacht van de geschiedenis. 'Forensic Science: een stroomversnelling' door Prof. Michel Piette.
Medewerking met het Davidsfonds Brakel - Lierde.

Vrijdag  9 april 2010 om 20u. Voordracht : De emigratie vanuit de Vlaamse Ardennen naar Argentinië rond 1880 , door Marc Vuylsteke

Zondag 11 april 2010 van 14uur tot 17.30 uur; Vlaamse Ardennendag. Kasteel van Lilare met medewerking van de G.H.K. Triverius

Zondag 25 april 2010 Erfgoeddag: Thema "FAKE?". Wat is 'echt' en wat is vals?
Tentoonstelling en demonstraties in de zaal van de Sint-Michaëlshoeve
Michelbeekse spookverhalen in café Sint-Sebastiaan

Vrijdag 2 juli 2010 Traditionele avondwandeling : Parike en omgeving

Zondag 11 juli 2010 Feest van de Vlaamse gemeenschap

Zondag 22 augustus 2010 Jaarlijkse uitstap: Velzeke

Zondag 12 september 2010 Open Monumentendag te Opbrakel. Thema: de 4 elementen : water, lucht, aarde en vuur

Vrijdag 8 oktober 2010 om 20u. Voordracht: "Van Leuven, over Lyon en Antwerpen, naar Leiden. De boekdrukkunst in de 15de en 16de eeuw en de verspreiding van de boeken van Triverius" door Johan Hanselaer (samen met de Orde van Triverius)

Zondag 7 november 2010 10de groot Eetfestijn

 

Jaarprogramma 2009 :

Vrijdag 17 april 2009 om 20u Voordracht  Wouter Ronsijn “De markten in onze streek in de polyvalente zaal van de bibliotheek .

Zondag 26 april 2009 Erfgoeddag : thema “Uit vriendschap!?”. Locatie: Cultuurhuis 't Vierspan - Dorpstraat 52 9570 Sint-Maria-Lierde - gratis toegang  - doorlopend open van 10uur tot 18uur

Zondag 26 april 2009 Deelname aan Dwars door Brakel

Vrijdag 3 juli 2009 Avondwandeling te Zegelsem; de bakermat van Zegelsem. Gidsen: Mieke De Prijck en Ludwig De Temmerman. Op onze wandeling wordt aandacht besteed aan de kerk, de pastorie en  aan Romans hof, de voormalige Singulfi-villa. Samenkomst aan de kerk van Zegelsem om 20 uur.

Zondag 12 juli 2009 Feest van de Vlaamse Gemeenschap

Zondag 23 augustus 2009 Jaarlijkse uitstap. Bezoek aan de stad Oudenaarde, in samenwerking met de Gezinsbond.
We bezoeken het prachtige laatgotische stadhuis, waarvan de belforttoren behoort tot het Unesco Werelderfgoed! We gaan er de wandtapijtencollectie bekijken, en bezoeken er de schepenzaal en de lakenhalle. Daarna maken we een stadwandeling langs het pittoreske begijnhof, het Huis Margaretha van Parma, de Boudewijntoren en het 18de eeuwse vleeshuis.
We sluiten af rond 18 uur met een traktatie vanwege de organiserende verenigingen.
Praktisch: afspraak om 14 uur stipt aan de Infobalie van de dienst Toerisme, in ’t Glazen Huis aan de Hoogstraat nr.1. te Oudenaarde.
Bijdrage in de kosten: - Leden (en hun gezinsleden): 6 Euro
- Niet-leden: 10 Euro.
Voor deze activiteit is inschrijven vooraf verplicht! U kunt dit doen tot en met 10 augustus. De inschrijving is pas definitief na betaling van de bijdrage.

Zondag 13 september 2009 Triveriusstoet

Tweede editie van de Historische stoet TRIVERIUS te Brakel.
‘De 16de eeuw herleeft in Brakel’.
Na de eerste editie in 2004 gaat deze historische stoet voor de tweede maal uit in het centrum van Brakel; met onder meer Stichting Keizer Karel (Gent), Thebaanse trompetten (Oudenaarde), Binche 1549, Garde à Cheval des Domaines de Marie d’Hongrie (Binche), Kruisboogschuttersgilde Sinte Barbelen (Leuven), Macekliers (Zottegem), Vendelgroep Draposmaaiters (Jette), en groepen uit Brakel, Lierde en Horebeke.

Vrijdag 9 oktober 2009 Bezoek aan brouwerij De Graal, die onder meer het lekkere Triveriusbier brouwt. "Het Triveriusbier bestaat 5 jaar - het verhaal van de brouwer".
In samenwerking met de Orde van Triverius. Samenkomst aan brouwerij De Graal, Warande 15 , Brakel om  20 uur.

Zondag 8 november 2009 Eetfestijn en Heemkundige ontmoeting in zaal Ter Elst, van 11u30 tot 13u30.
 

Jaarprogramma 2008 :

Zaterdag  8 maart 2008   Toneelvoorstelling MENUET van Louis-Paul Boon
Met: Arlette Sterckx, Griet Desutter en Bert Vannieuwenhuyze
Regie: Catrien Hermans
In VISO COR MARIAE (Sint Augustinus) Kasteelstraat 46
Toegang: 10 euro. Kaarten te verkrijgen in het documentatiecentrum.
Organisatie K. Kunstkring Die Bronne in samenwerking met de G.H.K. Triverius

Zaterdag  22 maart 2008   voordrachtenavond - Wereldwaterdag : Geschiedenis en natuurpracht van de Everbeekse Terkleppebeek

Vrijdag  11 april 2008   Geleid bezoek aan de BIJBEL - EXPO Sportcentrum De Rijdt 20u.
Op de tentoonstelling wordt de geschiedenis van het schrift geïllustreerd. De bezoeker komt op korte tijd heel wat te weten over kleitabletten en spijkerschrift, Egyptische hiërogliefen en de ontstaansgeschiedenis van het alfabet. Daarnaast wordt stilgestaan bij een van de belangrijkste oudheidkundige ontdekkingen van de 20e eeuw, de Dode Zee rollen. Ruime aandacht wordt geschonken aan het ontstaan van de moderne druktechnieken en hun invloed op de verspreiding van de Bijbel en andere boeken. Naast panelen zijn er ook een aantal interessante objecten tentoongesteld zoals: kleitabletten; de steen van Rachid; een ostracon (een stukje aardewerk dat in de oudheid gebruikt werd als “blocnote”); een zilveren geluksbrenger enz. Blikvanger is zondermeer een werkende kopie van de Gutenberg drukpers. De tentoonstelling wordt georganiseerd door de Evangelische Christenen.
Deelname in de onkosten: 2 euro
Gelieve in te schrijven tot 8 april. Tel.: 055/42 65 75 en email: ludwig.detemmerman@skynet.be

Zondag  13 april 2008  Erfgoeddag Thema 'Wordt verwacht' (denken over de toekomst).

 50 jaar na Expo 58 – de tentoongestelde toekomst
Levensverhalen in woord en beeld:
Jozef De Groote door Nicole De Groote
De gezusters Van De Wattijne door Wouter Ronsijn
Tentoonstelling doorlopend open, verhalen op geregelde tijdstippen, toegang gratis.
Organisatie: G.H.K. Triverius, Werkgroep Open Monumenten en de Openbare Bibliotheek.

Zondag  27 april 2008 Deelname aan Dwars door Brakel

Vrijdag  04 juli 2008 Traditionele avondwandeling   :leidt ons dit jaar naar Lierde Deftinge; vertrek aan de kerk van Deftinge om 20uur. Op zoek naar het historische Deftinge met gids Rudy Mortier.

Zondag  13 juli 2008 Feest van de Vlaamse Gemeenschap:

om 10uur: Feestzitting in de Raadzaal van het Gemeentehuis
om 14.30uur: Eerst grote jogging Brakel
om 18.30uur: Avondfeest met optreden van Tomas Lauwers en orkest

Zondag  24 augustus 2008 Jaarlijkse uitstap  : uitstap naar Ronse  

14u-14u30 inleidende stadswandeling

14u30 - 16u geleid bezoek aan de historische Sint-Hermeskerk

16u-17u vervolg stadswandeling tot aan het 'MUST', museum voor textiel

17u-18u30:bezoek aan dit museum  

Zondag  14 september 2008 Open Monumentendag : bouwkunst uit de 20ste eeuw

Vrijdag  10 oktober  2008   voordracht - De Lalaing's, Heren van Nederbrakel

Wie waren ze? Wat was hun macht en wat bezaten ze in Nederbrakel? Wat betekenden ze voor ons dorp? De gastspreker is ons bestuurslid Lucie Verachten. De Voordracht gaat door om 20.00 u in de polyvalente zaal van de bibliotheek.

Zondag  02 november  2008   Eetfestijn en Heemkundige ontmoeting in Zaal ter Elst

 

 

Jaarprogramma 2007 :

Vrijdag  13 april 2007 om 20u  voordracht door Rik Sohier 'Van blauwers en Commiezen'

Zondag  22 april 2007 Erfgoeddag  Thema 'Waarde(n) van erfgoed' 
"
Brakelse amateurfilms uit de jaren '50 - Waardevol?" In de polyvalente zaal van de Bibliotheek, Tirse nr1. (Marktplein) op zondag 22 april van 10 tot 12 en van 14 tot 19 uur. Organisatie Werkgroep Open Monumenten en G.H.K. Triverius.

Zondag  29 april 2007 Deelname aan Dwars door Brakel

Vrijdag  29 juni 2007 Tradionele avondwandeling dit jaar leidt onze avondwandeling naar de Horebeekse Geuzenhoek. Samenkomst om 20 uur aan de Protestantse kerk van Korsele.

Zondag  08  juli 2007 Feest van de Vlaamse Gemeenschap 
10u Feestzitting in de Raadzaal van het Gemeentehuis
11u30 Beiaardconcert door Koen COSAERT
18u30 Concert door de K.H. DE EENDRACHT o.l.v. Paul Detrémerie
20u Optreden van WIGBERT en Jan HOUTEKIET
21u45 Leeuwtjesworp
22u Showband van de VRIJE KUNSTKRING
23u prachtig vuurwerk

Zondag  19 augustus 2007 Uitstap naar Geraardsbergen   
afspraak op de parkeerplaats aan sporthal De Kriebel Groteweg 23. Om 14U15 stipt vertrekken we daar te voet, om via een wandelpad Hunnegem te bereiken.

Zondag  9 september 2007 Openmonumentendag  Thema 'Wonen'

Zondag  30 september 2007 Dag van de Terkleppebeek  in zaal Cordenuit te Everbeek vanaf 13u  tentoonstelling over onze waterweg -om 14uur wandeling naar de bronnen van de Terkleppebeek

Vrijdag  5 oktober 2007 Voordracht  door professor emeritus Raymond Van Uytven - de stad Leuven ten tijde van Triverius. In samenwerking met de Orde van Triverius. Aanvang 20u in de raadszaal van het gemeentehuis te Brakel.

Zondag  04 november 2007 Eetfestijn en Heemkundige ontmoeting  Feestzaal Ter Elst Ommegangstraat Brakel

Zaterdag  8 december 2007 V.I.O.S. herinneringen  om 20u in het Sint-Augustinusinstituut Kasteelstraat 46 Brakel (herinneringsfeest , in samenwerking met K. Kunstkring Die Bronne, aan de cabaretgroep VIOS die 60 jaar geleden voor het eerst en 50 jaar geleden voor het laatst optrad)

Jaarprogramma 2006 :

Dinsdag 21 maart 2006 om 20u  Deelname aan de Nacht van de Geschiedenis Benoit Willequet spreekt over: Facetten van de geschiedenis van Deftinge.
Een organisatie van Davidsfonds Lierde waaraan we meewerken.


Zondag 9 april 2006 om 11 uur  Aperitiefcauserie door Marc Van Trimpont over Belgisch Kongo.
Marc Van Trimpont zal ons kennis laten maken met een voor onze democratische oren anachronistische job op het einde van de koloniale periode in ex Belgisch-Kongo. Als adjunct van de gewestbeheerder (Administrateur de Territoire), kreeg hij in 1957 gezags- en bestuursverantwoordelijkheid over een regio in het gewest Beni en, even voor de onafhankelijkheid op 30 juni 1960, over het Zwarte stadsgedeelte van Goma. Zijn met anekdoten gekruid verhaal wordt afgerond door een verloren gewaand filmpje dat een flash brengt van Belgisch-Kongo anno 1954, dit is vijf a zes jaar voor de onafhankelijkheid.
De aperitiefcauserie heeft plaats in de polyvalente zaal van de bibliotheek, Marktplein Brakel.

Zondag 23 april 2006 Deelname aan de Erfgoeddag thema KLEUR
Tentoonstelling:
Van zwart-wit naar kleur. Rouwprentjes en prentkaarten van Drukkerij Defrène van Nederbrakel
De tentoonstelling heeft plaats in de polyvalente zaal van de bibliotheek en in de bibliotheek zelf, Marktplein Brakel en is open op zaterdag 22 en zondag 23 april van 10 tot 18uur.
Zondag 30 april 2006 Deelname aan Dwars Door Brakel
Thema: Op den boerenbuiten

Vrijdag 30 juni  2006 om 20u jaarlijkse traditionele avondwandeling.
Langs rustige wegen, prachtige landschappen, kapellen en kruisen wandelen we doorheen
Everbeek van Beneden naar Boven. Onder weg snorren we ook nog wat wetenswaardigheden op. Iedereen is van harte welkom. Vertrek aan de kerk van Everbeek-Beneden om 20uur.

Zondag  9 juli 2006 - Feest van de Vlaamse Gemeenschap: Feestzitting in het Gemeentehuis om10u:
Gelegenheidstoespraak door Marc Eyskens
Optreden van Marleen De Smet, poëzie
Freek De meester en Skrin Van de Walle, gistaar en saxofoon zorgen voor een muzikale intermezzo.


Avondfeest in tent op het Marktplein

Zondag 03 september 2006 Jaarlijkse uitstap: in de voetsporen van de 19de eeuwse mijnwerker.

Uitstap naar het Regionaal Ecomuseum en het Steenkoolmijn Museum op de prachtig gerestaureerde mijnterreinen van Bois-du-Luc.
Deze site is het resultaat van 300 jaar stug volgehouden werk.De Société des charbonnages du Bois-du-Luc was een van Europa ’s oudste en meest welvarende steenkoolmijnen. We ontdekken hier het paternalisme -dat de ideale “cité ” wilde realiseren --alles beheerste,van diep onder de grond tot binnen in de mijnwerkershuisjes.We bezoeken de plaatsen waar werd beslist, geproduceerd, gegraven...
We gaan de dagelijkse lusten en lasten ervaren van een arbeidersgezin in een authentiek "maison des Carrés".
Geïnteresseerden voor de uitstap kunnen zich inschrijven in het documentatiecentrum van onze kring. 

We komen samen op het Marktplein te Nederbrakel om 13u15 waar we met eigen vervoer vertrekken naar de mijnsite. Het bezoek van de mijnsite zelf start om 15u.

Zondag 10 september  2006 Open-Monumentendag 2006 Thema import - export
Bezoeken aan het Kasteel van Lilare, Brouwerij Van Der Linden en het Hof ten Broeke, de voormalige kasteelhoeve.
Organisatie: werkgroep Open-Monumenten (Culturele Raad) met medewerking van de G.H.K. Triverius.


Vrijdag 06 oktober  2006 voordracht: Marc Vuylsteke spreekt over de Baronie van Schorisse waartoe ondermeer Elst en Zegelsem behoorden. De voordracht gaat door in zaal Arcadia, Bovenstraat 2A, te Sint-Kornelis-Horebeke om 20u

Vrijdag 13 oktober  2006 voordracht: Prof. Dr. Robrecht Van Hee spreekt over 'Jeremias de Drijvere, Vlaams Renaissancegeneesheer en humanist bij uitstek. De voordracht gaat door in de Raadzaal van het Gemeentehuis van Nederbrakel om 20u.

Zondag 22 oktober 2006 Zesde groot eetfestijn in Feestzaal Ter Elst Ommegangstraat Brakel

1 - 3 december 2006 Tentoonstelling MIJNWERKERS uit onze streek
Onze mijnwerkers - de mijnschool -Meer info Klik hier voor een slideshow met sfeerbeelden

Jaarprogramma 2005:

Vrijdag 08 april 2005 voordracht door Geert Van Bockstaele
Zondag 24 april 2005 Deelname aan  Dwars Door Brakel. 
Vrijdag 01 juli 2005 jaarlijkse traditionele avondwandeling.
Onze avondwandeling gaat dit jaar door op een andere locatie in ons werkgebied, namelijk te Lierde. We verzamelen om 20 uur aan de kerk van Sint-Martens-Lierde

Feest van de Vlaamse Gemeenschap:
Z
aterdag 9 juli 2005 : om 19u30 Beiaardconcert door Teun Michiels.
Zondag 10 juli 2005 :

  • om 10 uur is er een feestzitting in de Raadszaal van het gemeentehuis


    Domein De Rijdtmeersen
  • Om 18.30 uur optreden van de K.H. De Eendracht  
  • 20.00 uur optreden van Bart Vanden Bossche.
  • 21.30 uur Leeuwtjesworp
  • 22.00 uur Orkest 'Back 4 more' van de VRIJE KUNSTKRING
  • De feestelijkheden worden afgesloten met een groots vuurwerk.

Zondag 04 september 2005 uitstap naar Aubechies: een bezoek aan deze boeiende archeosite brengt ons terug naar het Neolithicum, de Bronstijd, de Ijzertijd, en de Gallo-Romeinse periode.
Vrijdag 07 oktober 2005 voordracht door Benoit Willequet in 'de Oude Hoeve'  Deftinge om 20u.
Landschapsgeschiedenis van een Zuid-Oostvlaams dorp. De evolutie van de ruimtelijke organisatie van het cultuurlandschap te Deftinge (Middeleeuwen-Nieuwe Tijden)

Zondag 23 oktober 2005 vijfde groot eetfestijn en Heemkundige Ontmoeting in zaal Ter Elst.

 

Jaarprogramma 2004: (alle evenementen staan gedetailleerd beschreven in de http://viering.triverius.be website)

    In 2004 was het 500 jaar geleden dat dr. Triverius, alias dr. De Dryvere, geboren werd te Nederbrakel. En dat wilden we zeker niet onopgemerkt voorbij laten gaan ....    Brakel, Lierde en Horebeke zullen er nog lang spreken over 'HET TRIVERIUSJAAR' !!!


 

 

Zaterdag 31 januari 2004 - 16 uur  Opening Triveriusjaar
Ontvangst “Doctor Triverius” op het gemeentehuis
Receptie met Triveriusbier en Triveriuskazen 

17 april – 30 mei 2004  Instrumenten van pijn en hoop
Tentoonstelling 500 jaar  chirurgie en
farmacie 
Plaats: R.V.T. Sint Franciscustehuis Opbrakel

Organisatie van verschillende Medische colloquia

Zondag 18 april 2004 om 17 en om 20 uur Triveriusconcerto
Een compositie van Christian GOETGELUCK in de kerk van Opbrakel.
Met Nadine Heyndrickx, sopraan en Jonathan De Ceuster, contratenor,
Lionel LHOTE, bariton  en Eva Dewaele, dans en Marijn Devalck, stem Triverius.
Christian Goetgeluck, piano , Jo Vercruysse, viool, Hans Vandaele
, cello, Philippe Allard, altviool, Servaas Lecompte, contrabas. 

Zondag 25 april 2004 De jaarlijkse voettocht '25ste Dwars door Brakel
(In het teken van het Triveriusjaar)

Zondag 23 mei 2004 Gouwdag  Prov. Verbond Heemkundige Kringen 
(In het teken van het Triveriusjaar) 

Zondag 20 juni 2004 om 19 uur - Beiaarddag
Concert voor beiaard, muziekensemble en 3 zangkoren
Wasteelsbeiaard bespeeld door Aimé Lombaert, K.H. De Eendracht, St. Gregoriusgilde, Sint-Lambertuskoor, Vivace…..
Kerk van Nederbrakel
Vrijdag 2 juli  2004 om 20 uur - Avondwandeling in Sint-Kornelis-Horebeke
Met Willy Van Schoorisse volgen wij de voetsporen van Herman Teirlinck. De schrijver beschreef de streek vanop een bevoorrechte plaats, de molen van de Vercleyens te Horebeke, waar de roots van zijn grootmoeder lagen. We doen ook de Haaghoek aan met de de hoeve van boer Pijcke, zoals Teirlink die beschreef, evenals de Perlinckmolen in het grensgebied Horebeke-Zegelsem.
Samenkomst aan de kerk van Sint-Kornelis-Horebeke om 20 uur. De deelname is gratis.

3-4-7 juli Kermisdagen Brakel : tentoonstelling prentkaarten en foto's ; meer info hier ...
Zondag 11 juli 2004 : Feest van de Vlaamse Gemeenschap 
(in teken van Triveriusjaar)

Zondag 12 september 2004 Historische stoet
De 16de eeuw herleeft in Brakel
Zaterdag 23 oktober Met Keizer Karel en Triverius aan tafel
Banket uit de Renaissancetijd in het Kasteel van Lilare 
Oktober 2004 Festival van Vlaanderen
(In teken van Triveriusjaar) 
5-6 en 13-14 november 2004 Toneelopvoering door Kunstkring Die Bronne
De ingebeelde zieke” van Molière
Gastregie Anouchka Breemans
December 2004 Slotmanifestatie
(In teken van Triveriusjaar) 

 

Jaarprogramma 2003:

Vrijdag 11 april 2003 organiseert  Triverius de voordracht "De Boerenkrijg en de Franse bezetting in onze streken". Voordracht door Marc Vuylsteke, voorzitter van de Heemkundige kring Businarias. Marc heeft in deze materie zijn sporen reeds verdiend, en zal voor ons uiteraard vooral de klemtoon leggen op de streek van Brakel.
Om 20u in de polyvalente zaal van de bibliotheek, Marktplein Brakel
Zondag 27 april 2003 Deelname aan Dwars door Brakel
Vrijdag 04 juli 2003 jaarlijkse traditionele kermiswandeling. Vertrek op het marktplein om 20u.
Zondag 31 augustus 2003 uitstap naar Lessen: Hospitaal 'Notre Dame à la rose' en het bijhorende museum.
Vrijdag 10 oktober 2003 : voordracht Jelle Haemers over Criminaliteit in het Land van Aalst, met de nadruk dan wel op onze streek. Om 20u in de polyvalente zaal van de bibliotheek, Marktplein Brakel.
"Vele wonderlicke vremde zaken", of het ware verhaal van de Gentse oorlog en de Slag bij Gavere in 1453.

Zondag 19 oktober 2003 vierde groot eetfestijn in Zaal ter Elst
Zaterdag 01 november 2003  &
     Zondag 02 november 2003  tentoonstelling van bidprentjes in de polyvalente zaal van de bibliotheek te Brakel.

 

 

Jaarprogramma 2002:

Vrijdag 12 april 2002 om 20u in de Polyvalente zaal van de bibliotheek, Marktplein Brakel: Middeleeuwse en post-middeleeuwse muntdepots door Luk Beeckman. Voordracht met dia's over vondsten van oude munten. De aanwezigen mogen ook munten, die ze in de grond vonden, ter bespreking meebrengen.
Zondag 28 april 2002 deelname aan Dwars Door Brakel (heemkundige tentoonstelling).
Vrijdag 28 juni 2002 organiseren we een Kermiswandeling. Vertrek op het Marktplein (Gemeentehuis) om 20u
Zaterdag 6 en zondag 7 juli 2002 Feest van de Vlaamse Gemeenschap.
Vrijdag 04 oktober 2002 voordracht door Dries Mertens : Criminaliteit in het Land Van Aalst.
Zondag 20 oktober 2002 in zaal Ter Elst :eetfestijn en heemkundige ontmoeting.
Zaterdag 2 en 9 november 2002 om 20u 
    
Zondag 3 november  2002 om 16u
     Vrijdag 8 november 2002 om 20.30u
Kunstkring DE BRONNE presenteert: "Een vlo in het oor" van Georges Feydeau
in zaal Sint-Augustinius Kasteelstraat 46, Brakel 
Met medewerking van Triverius.

Jaarprogramma 2001:

Op 27 april 2001 om 20u gaf lic. Patrick De Greef in een voordracht zijn aparte en humoristische kijk op het leven en werk van Keizer Karel.
Op vrijdag 29 juni 2001 organiseerden we een avondwandeling ter gelegenheid van de Sint-Pieterskermis. Vertrek op het Marktplein (Gemeentehuis) om 20u
Op vrijdag 05 oktober 2001 was er grote belangstelling voor onze filmactiviteit.
Ongeveer 25 opnames van een halve eeuw geleden werden er vertoond en van degelijke - en soms humoristische - commentaar voorzien door Paul Baguet en André Vandenhaute.

Op zondag 21 oktober 2001 organiseerden we ons Tweede groot Eetfestijn in feestzaal ter Elst Ommegangstraat 3 9660 Brakel.

 

Terug naar startpagina