Triveriusgenootschap

Geschied- en Heemkundige Kring TRIVERIUS. Een aanpassing van de naam van onze vereniging.

Onze vereniging werd in 1970 gesticht als "
Heemkring Triverius" en tot nu toe spreken velen nog over "Den Heemkring", ondanks het feit dat sedert 1986 de naam in "Triveriusgenootschap" veranderd werd. De reden voor die verandering volgde uit het feit dat het woord heemkring taalkundig niet correct was en omdat onze vereniging niet uitsluitend met heemkunde bezig is. Triveriusgenootschap is dan wel taalkundig correct maar uit de naam blijkt helemaal niet meer waarvoor onze vereniging staat. Een genootschap kan zich met alles en nog wat bezig houden. 
Bovendien ging het zelfstandig woord "Triverius", nog steeds ons uithangbord, verloren door er een aanhangsel aan toe te voegen, terwijl de korte naam "Triverius" nog steeds algemeen gebruikt wordt om onze vereniging aan te duiden. Tijdens de vergadering van 19 december 2002 besliste het bestuur nagenoeg unaniem terug te keren naar de vroegere naam, met toevoeging van de taalkundig correcte term
Geschied- en Heemkundige Kring.
Dit geeft tevens op een kernachtige wijze weer wat onze activiteiten en doelstellingen zijn. 

De werking bestaat in de eerste plaats in het uitgeven van een driemaandelijks tijdschrift "TRIVERIUS" en de organisatie van ons documentatiecentrum, maar telkens opnieuw slagen we erin om ook onze andere activiteiten naar een succes te leiden.

De Geschied-en Heemkundige Kring Triverius is een feitelijke vereniging; de statuten ervan kunnen via deze link worden opgehaald en/of gelezen. 

 

 

Nu de naam terug voor een aantal jaren vast ligt kon gedacht worden aan een vlag om het Triveriusjubeljaar 2004 in te stappen. Het was in 2004 immers 500 jaar geleden dat Doctor Triverius (*) in Nederbrakel geboren werd. Daarbij kon onze organisatie niet aan de zijlijn blijven staan. De verschillende projecten , opgestart door GHK. Triverius en/of diverse organisaties of verenigingen  pasten in het kader van dit Triveriusjubeljaar. 

 

 

In de nasleep van de Brakelse Triveriusviering 1504-2004 opperde Dr. René Van Ongevalle het idee om de nagedachtenis aan deze beroemde Brakelaar blijvend in stand te houden.

In een vergadering op 3 oktober 2005 ging het kernbestuur van de organisatie Triverius 500 dan ook over tot het oprichten van de “Orde van Triverius”. 

De Orde van TRIVERIUS werd opgericht als eerbetoon aan de Brakelaar Jeremias De Drijvere (1504 - 1554), alias Triverius. Ze heeft als hoofddoel de herinnering aan doctor TRIVERIUS levendig te houden en zijn verdiensten naar de buitenwereld toe beter kenbaar te maken.


Contactadressen

Ludwig De Temmerman   voorzitter, verantwoordelijke documentatiecentrum en museumkapel
Molenhoekstraat 69, 9660 BRAKEL.
e-mail: ludwig.detemmerman@skynet.be 
Tel. 055 42 65 75


Jeroen De Temmerman   secretaris,

e-mail: jeroen_detemmerman@hotmail.com


De familie Van Dorpe met paard en kar (Deftinge 1960)

De Geschied- en Heemkundige Kring Triverius werd gesticht in 1970, in de schoot van de VTB-VAB, afdeling Brakel.
Stichters waren Frans Van De Mergel (overleden 1992), eerste voorzitter
                      Paul Baguet (overleden 2009), eerste secretaris-penningmeester.
Aan deze stichters werd de titel van ere-voorzitter respectievelijk ere-secretaris-penningmeester toegekend.

Bestuur


Voorzitter
: Ludwig De Temmerman, Molenhoekstraat 69, 9660 Brakel (055 42 65 75)
e-mail: ludwig.detemmerman@skynet.be 

 

Ondervoorzitter: 
André Premereur,Langemunte 20, 9570 LIERDE (055 42 15 65)
e-mail: andre.premereur@scarlet.be

 

Secretaris: Jeroen De Temmerman,

e-mail: jeroen_detemmerman@hotmail.com

 

Penningmeester: Robert D'Haeyer, Lepelstraat 93, 9660 Brakel (055 42 49 49)
e:mail robert.dhaeyer@skynet.be 

 

Ledenadministratie :
Frank Dendauw, Guido Gezellelaan 21, 9840 DE PINTE  (0498 863 923)
e-mail: frank.dendauw@telenet.be

 

Afgevaardigde  bij Heemkunde Oost-Vlaanderen vzw. : Robert D'Haeyer

 

Eindredactie tijdschrift: Marc Maroye, Hoogstraat 171, 9570 LIERDE (055 42 71 49)
e-mail: marc.maroye@telenet.be 

 

Redactie: Ludwig De Temmerman, Marc Maroye, André Premereur, Cathy Bourgeos

 

Lay-out: Cathy Bourgeos e:mail cathy.bourgeos@telenet.be

 

Leden: 
 

Rudy De Mets e-mail rdme@telenet.be
Mieke De Prijck
e:mail mieke.de.prijck@telenet.be
Jean-Pierre Hoebeke
 e:mail jp.hoebeke@gmail.com
Jan Martens
Frans Roman e:mail roman.frans@gmail.com
André Vandenhaute  

Frank Van Den Steen
Willy Van Schoorisse 
Lucie Verachten

Webmaster/Social media Communicatie Facebook, Twitter : Stefaan Van Steenberge
e-mail: stefaan.vansteenberge@scarlet.be 

 

Adres Ruilabonnementen: documentatiecentrum

 

Terug naar startpagina