1504-1554
Erudiet professor in Leuven
Een grondlegger van de moderne geneeskunde
Scharnierpersoon in de renaissance van de geneeskunde


Hieremias De Drijvere of De Drivere werd omstreeks 1504 in Nederbrakel geboren als zoon van Jeroom, een chirurgijn. Hij was een schitterende student aan de Leuvense universiteit en tijdgenoot van Keizer Karel. Naar de gebruiken van die tijd, gaf ook deze uitmuntende geleerde zijn naam een Latijns tintje, en liet zich 'Triverius' of ĎThriveriusí noemen. 
In 1531 werd hij lector en vanaf 1541 doceerde hij als enige de volledige geneeskundige wetenschap aan de Universiteit van Leuven. 
Doctor Triverius was net als zijn jongere collega Vesalius anatoom, en waar deze laatste wereldfaam oogstte in ItaliŽ en Spanje, bleef Triverius in Leuven en probeerde hij stap voor stap de geneeskundige wetenschap te moderniseren en op een wetenschappelijke leest te schoeien. 
In de geschiedenis van de Universiteit is hij een zeer belangrijke figuur. De anatomiezaal die zijn naam draagt getuigt van de waardering die Triverius in Leuven nog steeds geniet. Door zijn onderwijs en zijn geschriften had hij bekendheid en faam verworven in heel de beschaafde wereld, toen hij in december 1554 overleed en werd bijgezet in de Leuvense Sint-Pieterskerk
Hij was tevens een begenadigd schrijver en schreef twaalf boeken over wetenschap en geneeskunde. Zijn verbondenheid met zijn geboortestreek blijkt uit het feit dat hij een aantal van zijn boeken opdraagt aan Karel de Ligne, graaf van Lalaing, heer van Nederbrakel, en aan Godfried van Brakel, abt van Ename. Bovendien voegt hij vaak Brachelius of Brakelaar toe aan zijn naam. 
500 jaar na zijn geboorte is het een unieke gelegenheid om deze beroemde Brakelaar, wiens gedachtenis voortleeft in de Dokter De Drijverestraat, te huldigen. 
Twee verenigingen, de Geschied- en Heemkundige Kring van Brakel, Lierde en Horebeke, en de Zottegemse artsenvereniging dragen beide de naam Triverius en steunden dan ook ten volle de activiteiten in het feestjaar 2004. De Stichting Keizer Karel uit Gent verleent eveneens haar volle medewerking. Het is niet de bedoeling de hele herdenking op Nederbrakel, de geboorteplaats van Triverius, toe te spitsen maar wel er de hele streek bij te betrekken.

 

Terug naar vereniging

Terug naar startpagina